Home

 

Verzekeringen

DELA

 

Over_ons

Contact

Klantenzone

 

Wettelijke informatieplicht verzekeringen

Tonny Van Otterdijk nv verbindt er zich toe de gedragsregels voor verzekeringstussenpersonen te respecteren (zie ook www.bvvm.be).

 

In haar adviesverlening werkt Tonny Van Otterdijk nv steeds op basis van een onpartijdige analyse. Die analyse is met andere woorden gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften.

 

Wij vragen voorafgaandelijk dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben meegedeeld die redelijkerwijze moeten beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u.

 

U erkent dat deze gegevens overeenkomen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij: 
Tonny Van Otterdijk n.v.
Ven 10 - 3930 Hamont-Achel
Tel. : 011/64.19.95
Fax : 011/64.38.61
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 - Fax + 32 2 547 59 75 - www.ombudsman.as).

 

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door het FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

 

Tonny Van Otterdijk nv, Ven 10, 3930 Hamont-Achel . Inschrijvingsnummer FSMA: 16 720 A-cB.

 
 

- Autoverzekering
- Brandverzekering
- Familiale verzekering
- Reisverzekering
- Hospitalisatieverzekering
- Dela

 

- Aansprakelijkheidsverzekering
- Patrimoniumverzekering
- Arbeidsongevallen
- Groepsverzekering

 

Tonny Van Otterdijk NV ⎪ Ven 10 ⎪ 3930 Hamont-Achel ⎪ Tel.: 011641995 ⎪ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ⎪ BE 0446.444.973

Wettelijke informatieplicht verzekeringenDisclaimerPrivacy Policy

© 2013 TVO NV, alle rechten voorbehouden. ⎪ RCWebdesign